Bark (furu)

Finsnittet granbark. Godt egnet til dekking av surjordsbed. Dekking av skråninger. Best resultat med fiberduk under.