Blomsterjord

Et rent naturprodukt. Blandet av ren naturtorv og sand. Tilsatt kalk, gjødsel og mikronæring. Blomsterjorda inneholder mindre sand enn plenjorda.
Produktet er registrert hos Mattilsynet med registreringsnummer 7766.