Dekkbark

Perfekt for tildekking av bed, rundt busker, hindrer uttørking. Unngå ugress, skal slå rot. Husk barkduk under.