Hagegjødsel

11-5-18 + micro, klorfri fullgjødsel som inneholder de nødvendige næringsstoffer for plantes vekst og utvikling.

Kr 189,00 for 10 kg.